1. februar åpner Trøndelag høyere yrkesfagskole porten for å søke «maskinoffiser» - Deltid på høyere yrkesfaglig utdanningsnivå. Fra høsten 2021 kan en utdanne seg videre mens en er på sjøen.

Frem til nå har denne muligheten ikke eksistert i Norge.

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) er en nyetablert utdanningsinstitusjon og er resultatet av sammenslåing av de 7 fylkeskommunale fagskolene i Trøndelag. De 7 tidligere fagskolene som nå er avdelinger i den sammenslåtte skolen, har tilhold i hele Trøndelag - fra Ytre Namdal i nord til Løkken i sør.

Mer om det nye tilbudet: Maskinoffiser på deltid.
THYF, avdeling Ytre Namdal er nå i gang med landets eneste studietilbud på høyere yrkesfaglig nivå som utdanner maskinister mens de står i jobb. Studiet er på deltid, og er nettbasert med samlinger (halv progresjon).
En tar to år heltidsutdanning fordelt over fire år på deltid. Studiet består av 20 samlinger, hvor minst 10 er obligatoriske. Utdanningen gir deg 120 studiepoeng og generell studiekompetanse.
Du kan søke deg videre på høgskole om du vil bygge på til maritim bachelorutdanning. Studenten oppnår høyere fagskolegrad.
Ettersom studiet vil være samlingsbasert, kan deltakerne stå i full jobb mens de gjennomfører programmet over fire år.
Studiet vil sammen med nødvendig fartstid gi grunnlag for kompetansesertifikat for maskinoffiser klasse 4 til 1.
For mer informasjon om sertifikat- og fartstidskrav, se Sjøfartsdirektoratets hjemmeside: https://www.sdir.no/ 
- Fagskoler bygger på fagbrev etter videregående utdanning, i dette tilfellet motormann, men vi vurderer også inntak på grunnlag av realkompetanse.

Unikt studietilbud
Samlingene blir lagt opp slik at en student kan gå på de forelesningene, den simulatorøvelsen eller den lab-øvelsen etter eget valg. Skolen kjører synkrone arrangementer på hver samling slik at en student som mangler deltakelse på en eller flere samlinger, kan melde seg på akkurat det studenten selv mangler i forhold til obligatoriske krav i studieplanen, for å kunne fremstille seg selv til eksamen. Så lenge studenten møter på minimumskravet i løpet av 4 år, forplikter skolen seg til å legge til rette for at alle obligatoriske krav for den enkelte kan fullføres.
Alle samlinger blir lagt på Rørvik i Nærøysund kommune.

Søknad
Det åpnes for søking den 1. februar 2021. Søknadsfrist 15. april.
For søkning og informasjon: https://www.samordnaopptak.no

For mer utfyllende informasjon les mer her