Dnmf ber sine medlemmer om å svare på en undersøkelse vedrørende hvordan et stadig mer digitalisert arbeidsmiljø om bord påvirker sikkerhet og fritid.

Gå til undersøkelsen her: 
The impact of digitalisation on shipboard safety and welfare