ESA godkjenner tilskuddsordningen for sjøfolk - DNMF

Generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson mener at det er viktig at ordningen nå er på plass.

- Men norske lønns- og arbeidsforhold på norsk sokkel og i norske farvann er fremdeles like viktig for å oppnå lik konkurranse og sikre at sjøfolk kan bo og leve i Norge, understreker hun.