Lovarbeidet er i gang - DNMF

I en pressemelding fra regjeringen forteller fiskeri- og havminister, Bjørnar Skjæran, at arbeidet med å lage et lovutkast for få på plass norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel  har startet.

Dnmf ønsker å gratulerer statsråd Skjæran, som er klar på at han ønsker å få på plass lovforslaget raskt.

Vi ser fram til at vår mangeårige kamp finner sin løsning. 

Vi i Dnmf ser frem til god dialog med alle berørte parter.

I en kommentar på Facebook-sidene til Dnmf, skriver administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson dette denne dagen:

Norske lønns og arbeidsvilkår – Lovarbeidet er igangsatt
Det er svært gledelig å se at vår lange kamp for regulering av norske lønns og arbeidsvilkår nå ser ut til å bli gjennomført.
Regjeringen ved fiskeri- og havminister Skjæran melder at lovarbeidet er igangsatt og at lovarbeidet gjennomføres i departementet.
Offshore er også omfattet av dette arbeidet. 
Dnmf har i møte med fiskeri- og havminister Skjæran påpekt at dette haster for at det skal beholdes og skapes arbeidsplasser innenfor den grønne omstillingen som vår næring nå skal igjennom
At lovarbeidet nå er igangsatt er godt nytt!
Dnmf forutsetter at Holmefjordutvalgets enigheter følges i det videre lovarbeidet. 
Hege-Merethe Bengtsson – administrerende direktør Dnmf