2013

Tiltak mot sosial dumping i skipsfarten

Tiltakspakke 3 fra Stoltenberg II regjeringen – tiltak mot sosial dumping i bl.a. skipsfarten kom i mai.