Ansatte i Dnmf vil praktisere hjemmekontor/ nødvendig til stede i maritimt Hus frem til årsskiftet, men kan nås på e-post og mobiltelefon som du finner på Dnmf-hjemmesiden
Sentralbordet +47 24 14 83 70, er nå også viderekoblet.

Info om rettigheter, plikter og rådgivning finner du på Dnmf sine hjemmesider og Facebook
Dnmf har eget 24/7 beredskaps numre og rådgivningspunkter som du finner på ditt medlemskort. Kontaktperson og tlf. finner du også nederst på siden.

Dnmf har også tilsvarende avtaler med Nautilus 24/7, Seafarers Rights og Sjømannskirken.

Dnmf samarbeider med bla. ITF, ETF, NMF, IMO og ILO for å ivareta medlemmenes sikkerhet, rettigheter, plikter og interesser globalt.