Dnmf er aktive i arbeidet i NMF, ITF, ETF, IMO og ILO, og forbundet jobber kontinuerlig innad i disse organisasjonene og mot de miljøene som er viktige, for å følge med, og å forbedre vilkårene til sjøfolkene.

Dnmf samarbeider med bla. ITF,  ETF, NMF , IMO og ILO for å ivareta medlemmenes sikkerhet, rettigheter, plikter og interesser globalt.

Noen årstall:

• 1908 The Nordic Transport Workers’ Federation (NTF)
• 1919 (21. Februar) The Interscandinavian Union of Engineers (TIUE) navne skifte til NORDISKA MASKINBEFALSFERERATIONEN i 1961
• 1920 The International Labour Organization (ILO)
• 1927 The International Merchant Marine Officers Association (IMMOA)
• 1946 The International Transport Workers' Federation (ITF)
• 1959 IMO deltagelse
• 1985 FST (Brusselkomiteen)
• 1999 The European Transport Workers' Federation (ETF)