De som ønsker å lære mer om forhandlinger og kanskje ønsker å være med i lokale forhandlinger, så er dette kurset for deg. Her lærer man om forhandlingsteknikk, som kan brukes både i jobb og privat. 
Her lærer man om forberedelse og gjennomføring av streik. Det vil også være rollespill i forhandlinger.
Medlemmer og tillitsvalgte, som ønsker å lære om forhandlinger og gjerne ønsker å gjennomføre lokale forhandlinger, eller bli medlem i et forhandlingsutvalg.
 

Program

Program

Forhandlingskurs trinn l 2. – 4. mars 2022 Color Line
 

Onsdag 2. mars

11.00 Velkommen med Dnmf filmen 
Presentasjon av deltakere / praktiske opplysninger

Lønnsdannelse, overheng og glidning
Gruppeoppgaver

Hovedoppgjøret 2022
Vi står foran et nytt hovedoppgjør i 2022, etter to litt spesielle lønnsoppgjør
•    Utsikter
•    Hva er viktigst

Forhandlingsteknikk

13.30 – 14.30         Innsjekk og lunsj serveres i Grand Buffet på 6. dekk.

14.30 – 18.00 Forhandlingsteknikk
Film om forhandlingsteknikk i praksis
Forberedelse og gjennomføring av streik

20.00            Middag – Buffet i Grand Buffet på 6. dekk
            

Torsdag 3. mars 
            
07.00 – 09.00        Frokost serveres i Grand Buffet på 6. dekk

09.00 – 10.30        Lokale forhandlinger

10.30 – 13.30        Landlov Kiel

13.30 - 14.30        Lunsj serveres i Grand Buffet på 6. dekk
    
14.30 – 18.30        Rollespill forhandlinger

18.30 – 19.00        Gjennomgang, evaluering og oppsummering av kurset

20.00        Middag serveres i Oceanic à la carte Restaurant på 6. dekk (bak) 

Fredag 4. mars

07:00 – 09:00        Frokost serveres i Grand Buffet på 6. dekk

10.00            Ankomst Oslo

 
Pauser tilpasses etter behov
Med forbehold om endringer i programmet

Priser

Gratis for medlemmer (også reise til og fra hjem).

Påmelding

Påmeldingsfrist 31. januar 2022

Meld meg på