Har du lyst til å lære mer om Dnmf og eventuelt også er ny tillitsvalgt, eller har lyst til å bli tillitsvalgt, eller bli med på lokale forhandlinger er dette kurset for deg.
Det vil være en presentasjon av Dnmf, samt organisering, arbeidsform, mandat og ansvarsfordeling i Dnmf.. Rollen som tillitsvalgt i forhold til hovedavtalene og hovedtariffavtale, samt tillitsvalgtes plikter og rettigheter, vil være viktige temaer på kurset. Forbundets advokat vil også ha advokatens time.
 

Program

P R O G R A M

Grunnkurs - Tillitsvalgtkurs 9. – 11. februar 2022 Color Line 

9. februar:

10:00 Velkommen og presentasjon av deltakere og noen praktiske                opplysninger. v/Forhandlingssjef Rune Johnsrud
Presentasjon av Det Norske Maskinistforbund – Dnmf filmen
v/Forhandlingssjef Rune Johnsrud

Advokatens time v/Advokat Knut Walle-Hansen
Gjennomgang av GDPR forordningen og hvordan tillitsvalgte skal forholde seg til dette.

Organisering, næringsområder, arbeidsform, mandat og ansvarsfordeling i DNMF
assisterende direktør og områdeansvarlig Håkon Eidset
Her går vi nærmere inn på organiseringen av DNMF og tillitsvalgtes rolle og mandat i organisasjonen etter landsmøtets vedtak høsten 2019 og fremover mot landsmøte september 2022

18:00            Kurset avsluttes 1. dag

20:00            Middag serveres Grand Buffet 6. dekk 

10. februar:

09.00            Ord og Uttrykk 
assisterende direktør og områdeansvarlig Håkon Eidset 
Innenfor fagforeningsarbeid, er det et eget stammespråk. Vi går gjennom en del ord og uttrykk, for å få forståelsen av disse.

10.15            Landlov

            Lønnsdannelse, overheng og glidning
            En innføring i begrepene lønnsdannelse, overheng og glidning.
            Hvordan forholder vi oss til dette?

Din rolle som tillitsvalgt ihht. lov og avtaleverk
            v/Forhandlingssjef Rune Johnsrud
            Følgende tema vil blant annet bli berørt
            -Tariffstruktur og avtaleverk
            - Hovedavtale
            - Tariffavtale
            - Særavtale lokale og sentrale
            - Protokoller
            - Enig og uenighetsprotokoller
            - Dine rettigheter og plikter som tillitsvalgt

18:00            Oppsummering og evaluering av kurset

20.00            Middag Oceanic ala carte 6. dekk akter

11. februar:    

10.00            Ilandstigning 
            

            Lunsj serveres kl. 13:30 – 14:30 begge dager Grand Buffet 6. dekk

Pauser tilpasses etter behov
Med forbehold om endringer i programmet

 

Priser

Gratis for medlemmer (også reise til og fra hjem).

Påmelding

Påmeldingsfrist 5. januar

Meld meg på