Det vil være en presentasjon av Dnmf, samt organisering, arbeidsform, mandat og ansvarsfordeling i Dnmf. Rollen som tillitsvalgt i forhold til hovedavtalene og hovedtariffavtale, samt tillitsvalgtes plikter og rettigheter, vil være viktige temaer på kurset. Forbundets advokat vil også ha advokatens time.

Priser

Kurset er gratis for alle medlemmer og reise til og fra hjemsted – Oslo dekkes også av forbundet etter nærmere avtale.

Påmelding

Påmelding her

Meld meg på