Dnmf arrangerer tariffkonferanse for offentlig sektor 1. – 2. februar 2024.

Vi står foran et hovedoppgjør i 2024. Etter et godt mellomoppgjør i 2023, skal vi nå inn i et hovedoppgjør med mange usikre økonomiske parametere. Konferansen er åpen for alle.

Program

TARIFFKONFERANSE OFFENTLIG SEKTOR 

1. –2. februar 2024

Clarion Hotel The Hub – Oslo 

 

Torsdag 1. februar

11.00              VELKOMMEN:

Velkommen 

Presentasjon av deltakerne v/Forhandlingssjef Rune Johnsrud

Rammer og mandat for tariffkonferansen og forhandlingsutvalget.

v/Administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson

12.00              NÆRINGSOMRÅDENE

Næringsområdenes utforming, arbeidsoppgaver og mandat.

Ved administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson

13.00              LUNSJ

                        Lunsj og innsjekk

14.00              MELLOMOPPGJØRET 2023 OG HOVEDOPPGJØRET 2024 –UTFORDRINGER – ØKONOMISKE BETRAKTNINGER

                        v/forhandlingssjef Rune Johnsrud

15.30              GJENNOMGANG AV KRAVENE OG INNDELING I GRUPPER ETTER TARIFFOMRÅDER

                        Gruppearbeid

18.30              Avslutning første dag

20.00              MIDDAG

 

Fredag 2. februar

09.00              PRESENTASJON AV KRAVENE – PRIORITERINGER

10.30              VALG AV FORHANDLINGSUTVALG

12.00              LUNSJ

13.00              MØTE NÆRINGSOMRÅDENE

                        Lederne av næringsområdene leder møte

14.30              OPPSUMMERING OG EVALUERING

15.00              AVSLUTNING

Påmelding

Meld deg på tariffkonferansen under.

Meld meg på