Har du lyst til å lære mer om Dnmf?
Er du ny tillitsvalgt?
Har lyst til å bli tillitsvalgt? 
Eller bli med på lokale forhandlinger?
Da er dette kurset for deg.

Det vil være en presentasjon av Dnmf, samt organisering, arbeidsform, mandat og ansvarsfordeling i Dnmf. Rollen som tillitsvalgt i forhold til hovedavtalene og hovedtariffavtale, samt tillitsvalgtes plikter og rettigheter, vil være viktige temaer på kurset. Forbundets advokat vil også ha advokatens time.

Dette er kurset for alle forbundets medlemmer, som ønsker å lære mer om Dnmf og tillitsvalgtes rolle i arbeidslivet, og som kanskje ønsker å bli tillitsvalgt, eller nettopp er blitt det.

Program

Kommer senere

Priser

Forbundet dekker opphold og reise til og fra kursstedet.

Påmelding

Meld deg på her:

Meld meg på