Forhandlingene mellom de tre sjømannsorganisasjonene og Kystrederiene begynte tirsdag formiddag. Det var satt av to dager til forhandlinger, men i ettermiddag ble det klart at det ikke var grunnlag for å forhandle videre.  

Det var konstruktive forhandlinger men partene evnet ikke å blir enig om en total ramme for oppgjøret. I år er det hovedoppgjør og alle overenskomsten bestemmelser er åpne for forhandlinger.

- Det var konstruktive forhandlinger, men vi lyktes ikke å bli enige om den totale økonomiske rammen, sier områdeansvarlig Frank Winnberg fra Dnmf. 

- I tillegg til at vi må sikre et solid generelt tillegg for å ivareta kjøpekraften til alle medlemmer, er vi i år avhengig av at motparten kommer oss i møte på andre viktige krav. Vi var for langt unna å få tilbud om samlet total pakke vi kunne akseptere og det var derfor ikke formålstjenlig å forhandle videre med Kystrederiene, sier Winnberg.

Forhandlingene ble gjennomført samtidig og parallelt med de øvrige forbundene på Maritimt Hus som også er i brudd.

Fra Dnmf har deltatt leder av forhandlingsutvalget, Tom George Darlington, og områdeansvarlig i forbundet, Frank Winnberg.