Tariffområdet er avhengig av om arbeidsgiver er medlem i en arbeidsgiverorganisasjon eller om det er direkte tariffavtale mellom DNMF og arbeidsgiver.

Nedenfor finnes en oversikt over noen aktuelle arbeidsgiverorganisajoner:

 • NHO
 • Norges rederiforbund
 • KS
 • Kystrederiene - tidligere Fraktefartøyenes rederiforening
 • Fiskebåtredernes Forbund
 • Hurtigbåtredernes forbund
 • Oslo kommune
 • Pelagisk forening
 • Spekter
 • Stat
 • Virke