De samarbeidende organisasjoner (DSO) er en sammenslutning mellom Det norske maskinistforbund (Dnmf) og Norsk Sjøoffisersforbund (Nsof), opprettet spesielt for å ivareta lønn og arbeidsvilkår for ansatte i sertifikatpliktige stillinger i oljenæringen.

Næringsområdet DSO i Dnmf ledes av Roger Skåtøy, med Thomas Vestre Slotsvik som hans vara.

Styremedlemmer er Ole Christian Synnes og Trond Borg.

Varamedlemmer er Andreas Hagevik og Trond Kommedal.