Leder av næringsområdet er Lasse Westby, og hans nestleder er Sindre Wiers.

Styremedlemmer er Petter Rørvik, Stian Frislie, Frode Halvorsen, Hans Henrik Bakke og Rune Kristiansen.

Varamedlemmer er Kåre Pettersen og Rune Follnes.