Ledere av næringsområdet NOR utenriks og nordisk NIS, er Andreas Bakken og Jimmy Andre Norheim. Nestleder er Trym Harald Lokander.

Styremedlemmer er Rolf Morten Jacobsen, Vidar Johan Vartdal og Hulda Margret Thorkelsdóttir.

Vara er Sindre Høyland og Arne Titland.