Næringsområdet Spekter Energi ledes av Cathrine Langlete, med Espen Andre Møller som nestleder.

Styremedlemmer er Espen Hval, Kjell Hauso og Reidar Johansen. 

Camilla Olsen og Tor-Eilert Olsen er varamedlemmer.

Kontaktinfo til styret finner du i menyen til høyre.