Valg av tillitsvalgte i Bergen Brannvesen Fagforening
 23.03.2018 
Valg av tillitsvalgte i Bergen Brannvesen Fagforening har vært denne uka.​

 
Bergen Brannvesen Fagforening har hatt årsmøte, og etter det er følgende personer tillitsvalgte for DNMF.
 
 DSC_0476 (2).JPG

Til venstre Sindre Wiers, nestleder og vara HTV, og Lasse Westby, leder og HTV.
 
 
 
Disse ble valgt:

Lasse Westby, leder og HTV

Sindre Wiers, nestleder og vara HTV

Rune Kristiansen, tillitsvalgt 

Stine Larsen, tillitsvalgt 

Ove Fossdal, tillitsvalgt 

Magnar Isaksen, tillitsvalgt 

Ronald Drotningsvik, tillitsvalgt 

Geir Sætrum,tillitsvalgt  

Ørjan Bjørkheim, tillitsvalgt 

Daniel Håkonsen, tillitsvalgt 
--
 
 
Mer informasjon: 
 
Forhandlingssjef
Rune Johnsrud