27.05.2014 Unio kom til enighet med Oslo kommune i årets tariffoppgjør. Det betyr at det ikke blir streik i Oslo. – Vi har fått gjennomslag for mange av våre viktige krav, sier forhandlingsleder Terje Vilno i Unio Oslo kommune. I årets oppgjør var det viktig for Unio å få gjennomslag for blant annet krav om bedre lønnsmessig uttelling for utdanning og kompetanse, og at det skulle settes av penger til sentrale lønnsmessige tiltak.
Den økonomiske rammen for oppgjøret er på om lag 3,3 prosent. Det er på linje med oppgjøret i staten og KS. Vilno skulle gjerne sett at man kom lenger på økonomi.

- Fordelingen av oppgjøret er akseptabelt. I den økonomiske rammen er det satt av penger til justeringer. Det er noe vi krevde og noe som er viktig for å heve våre grupper lønnsmessig, sier han.

Det skal forhandles om justeringer til høsten. Da vil enkelte grupper kunne få tillegg utover det generelle tillegget som gis nå. Hva som blir det endelige resultatet for den enkelte vil avhenge av resultatet i disse justeringsforhandlingene og uttelling i de lokale forhandlingene.

Berømmer kommunen

Forhandlingsleder Vilno sier han er glad for at partene nå har kommet til enighet.

- Det har vært en krevende mekling. Men dialogen med Oslo kommune har hele tiden vært konstruktiv. Det har vært utslagsgivende for at vi nå har en løsning, sier han.


Økonomi:

Generelle tillegg på 1,9 prosent på Oslo kommunes lønnstabell, minimum 8000 kroner, med virkningstidspunkt fra 01.05. 2014.
Avsetning til sentrale lønnsmessige tiltak (justeringer for grupper) på 0,63 prosent av lønnsmassen, med virkningsdato fra 01.05. 2014.
Lokale forhandlinger på 1,2 prosent av lønnsmassen, med virkningsdato fra 01.07. 2014. 
Den økonomiske rammen for oppgjøret i Oslo kommune er på om lag 3,3 prosent.

 

Marianne Haaland i mekling med Oslo Kommune.jpg

Forhandlingsrådgiver og advokatfullmektig i DNMF, Marianne
Haaland, har sittet i forhandlingsdelegasjonen sammen med de
andre Unio-forbundene.