10.04.2015 

Flere av våre medlemmer opplever permitteringer og oppsigelser som følge av dette.
Norges Rederiforbunds la i dag frem sin årsmelding med kommentar fra administrerende direktør Sturla Henriksen.
Der fremkom det at en av fire norske rederier vurderer, eller anser som trolig, at de... skal redusere antall norske sjøfolk fremover. Dette er svært urovekkende. Til tross for at vi er verdens største sjøfartsnasjon og har over 1800 skip i flåten, flere enn i tidligere glansdager, er antall norske sjøfolk redusert. Denne negative utviklingen fører til en bekymringsfull forvitring av maritim kompetanse på sjø og land, en kompetanse som er helt avgjørende hvis Norge skal være en ledende sjøfartsnasjon også i fremtiden.
Danskene har sett en tilstrømming av skip til DIS flagget, men en reduksjon av danske sjøfolk. Det er heller ingen grunn til å tro at innflagging til NIS automatisk vil føre til flere norske sjøfolk om bord i skipene.
Derfor er det viktig at regjeringen tar ansvar for maritim sektor i et langsiktig perspektiv og sørger for nødvendige rammevilkår og regulering av og for næringen, slik at vi kan beholde norske sjøfolk og uunnværlig norsk maritim kompetanse for fremtiden.

Vi står foran en krevende tid, og DNMF vil fortsette å bruke sine ressurser på å påvirke rederier, Norges Rederiforbund/NHO-Sjøfart, regjering, Stortinget og de enkelte politiske partier.

Hilsen
Hege-Merethe Bengtsson
Generalsekretær