01.04.2014 ​​

Etter en runde med forhandlinger er DNMF svært fornøyd med å kunne meddele at vi har undertegnet en hovedavtale med NHO.