Vi kan tilby deg et spennende arbeidsområde innenfor en nasjonal og internasjonal næring som står i fokus politisk og som er i stadig endring.

 

Forhandlingssjef utlysning 2014v4.jpg