Sett i lys av at mange av våre medlemmer i sin tjeneste utsettes for høy risiko og umenneskelige påkjenninger over hele verden, har DNMF i mange år hatt en beredskapsavtale med Sjømannskirken isolert og som et ledd i egne beredskapsplaner.

 
​Avtalen gir alle uansett nasjon og religiøs bakgrunn en lavterskelmulighet til å ta kontakt på tlf. + 47 951 19 181 døgnet og året rundt ved behov for hjelp i situasjoner som blant annet: Kollektive eller personlige samtaler ved en uønsket hendelse/krise, minnestunder, oppfølging eller besøk på skip og sykehus. Avtalen gir også rett til en rekke kurs med mennesket i sentrum.

Sjømannskirken har også en app som kan lastes gratis ned her som blant annet viser alle nødnumrene i landet du befinner deg i, UDs Operative senter, Sjømannskirkens nødnummer i tilfelle krise, sperring av kredittkort og mulighet for å legge inn kontaktopplysninger til slekt eller venner, dersom noe skulle skje deg på reisen.

Mer om dette kan du lese på: http://www.sjomannskirken.no

Eller du kan besøke: https://www.nettkirken.no

Ønsker du mer informasjon, kontakt fagsjef Odd Rune Malterud på e-post: orm@dnmf.no