13.03.2015 - Arbeidsmiljøloven er til for å verne arbeidstakerne. Det er derfor skuffende at regjeringen nå går inn for en endring av arbeidsmiljøloven som svekker arbeidstakernes rettigheter, sier generalsekretær i Det norske maskinistforbund, Hege-Merethe Bengtsson. – Disse endringene vil føre til et mer usikkert og uforutsigbart arbeidsliv for mange.

 
Hun synes at det er underlig at Krf nå har gitt sin velsignelse til disse endringene.

-I sin appell under markeringen til forsvar for arbeidsmiljøloven 28. januar sa Krf-leder Knut Arild Hareide at han ønsket et fleksibelt, inkluderende og familievennlig arbeidsliv, og at partiet derfor ville gå mot regjeringens forslag om generell adgang til midlertidig ansettelse og mer søndagsarbeid. At han nå gir generell adgang til midlertidige ansettelser med uforståelig med dette utgangspunktet.

Regjeringspartiene er også blitt enige om å fjerne den kollektive søksmålsretten som gir fagforeninger adgang til å reise søksmål mot virksomheter som driver ulovlig innleie av arbeidskraft. Dette er er særlig beklagelig da bestemmelsen er svært viktig for de arbeidstakerne som er mest utsatt.

- Den kollektive søksmålsretten er et viktig middel i bekjempelsen av sosial dumping, påpeker hun. Hun mener at DNMFs medlemmer på sjøsiden som ikke er underlagt arbeidsmiljøloven, også har grunn til å være bekymret over utviklingen.      – Skipsarbeidsloven bygger til dels på arbeidsmiljøloven. Derfor kan endringer i arbeidsmiljøloven også få konsekvenser for ansatte på sjøsiden på sikt.

Her er noen av endringene regjeringspartiene er blitt enige om:

Det blir generell adgang til midlertidige ansettelser, men man har nå krav på fast ansettelse etter tre års midlertidighet, mot dagens 4 år.
70-årsgrensen for oppsigelsesvern i arbeidsmiljøloven endres til en 72-årsgrense.
Bedriftsintern aldersgrense kan ikke være lavere enn 70 år, dersom det ikke er begrunnet i helse eller sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen.
Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid der det er lokal avtale med tillitsvalgt i virksomhet bundet av tariffavtale til 12.5 timer per dag.
Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid gjennom samtykke fra Arbeidstilsynet økes til 13 timer.
Forslagene om økt ukentlig og månedlig overtid slik regjeringen har foreslått, ved lokal avtale med tillitsvalgt i tariffbundet virksomhet fra 15 til 20 ukentlig og fra 40-50 t månedlig og gjennom tillatelse fra Arbeidstilsynet.
Fjerne kollektiv søksmålsrett.
Økt straff for brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven.
Det innføres lovfestet aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.