​Hovedtariffoppgjøret med Virke startet 12. juni, og partene i tariffområdet Virke-HUK er kommet til enighet om fem av seks landsoverenskomster.

 Det ble oppnådd omlag samme resultat som i korresponderende områder i Staten og KS. Forhandlingene om Landsoverenskomsten for Spesialisthelsetjenesten er utsatt til høsten.


Forhandlingssekretær Vibeke Ekeland Grønn representerer DNMF i forhandlingene.

E-post: veg@dnmf.no
Telefon: +47 48131131