12.05.2014 ​

Dersom meklingen ikke skulle føre frem, er DNMF sine medlemmer i streik fra den 15. mai kl. 00.00 eller når skipet kommer i havn.
 ​
Det er tidligere varslet at to hurtigruter blir tatt ut i streik. Det er nå overhengende fare for også samtlige andre rederier og samtlige av DNMF sine medlemmer blir tatt ut i streik fra samme tidspunkt.
Sekretariatet ringer samtlige tillitsvalgte i løpet av dagen i dag, 12. mai 2014. Dersom du ikke er kontaktet, ta kontakt med Ulf Brekke på mobilnummer: 954 69 804.
 
Da vi er forpliktet til ikke å sette liv, helse og materiell/last i fare/skade, foreligger det en adgang for arbeidsgiver til å søke dispensasjon for enkelte stillinger eller handlinger. Søknaden skal være skriftlig og blir behandlet umiddelbart. Det er arbeidsgivers ansvar å søke dispensasjon og medlemmene vil få nærmere beskjed om hvordan dere skal forholde dere. Til informasjon vil det bli gitt dispensasjon for politi, brann og redning, veterinær og dyretransport samt melkebil, prest- og diakontjeneste, jordmor, ambulanse, lege og helsepersonell inkl. sykepleier og hjemmehjelp og gravfølge. Søknaden fra arbeidsgiver sendes hmb@dnmf.no eller sms: 41 44 18 18, svei-fag@online.no mobil: 91519395 eller hga@dnmf.no mobil: 91710501. Det kan søkes dispensasjon i forkant.