13.05.2014 

Meklingen skal være ferdig til i morgen klokka 24.00. Dersom partene ikke kommer fram til en løsning, blir det streik fra 15. mai. DNMFs delegasjon består av Forhandlingsutvalgetet Innenriks, forbundsleder Bjørn Andreassen, styremedlem Hans Morten Rachløw, styremedlem Tore Kjøsnes , generalsekretær Hilde Gunn Avløyp, forhandlingsleder Hege-Merethe Bengtsson og forhandlingsrådgiver Ulf Brekke.

 d
Mekler Dag Stousland hilser på DNMFs delegasjon.  

delegasjonen

Forhandlingsutvalget Innenriks er på plass i Grensen 3.
Bakerst fra venstre: Julie Halvorsen, Lasse Ottesen, Per
Fredrik Riis, Sveinung Fagervik. Foran fra venstre: Sveinung Hoksnes og
Karl Jul Olsen.

forhandlinger
Engere utvalg klar til mekling: generalsekretær Hilde Gunn Avløyp,
forhandlingsleder Hege-Merethe Bengtsson og leder av forhandlingsutvalget
Sveinung Fagervik.