28.08.2015 ​

Det norske maskinistforbund mener den norske praktiseringen av det internasjonale maritime regelverket er svært bekymringsfull.

 Det norske maskinistforbund mener den norske praktiseringen av det internasjonale maritime regelverket er svært bekymringsfull.

Mens International Maritime Organization (IMO) krever økt kompetanse og sikkerhet om bord, tillater Sjøfartsdirektoratet her i Norge reduksjon av kompetanse, slik vi oppfatter det, på bakgrunn i rederienes økonomiske interesser.

Sommeren 2014 sendte DNMF på vegne av besetningen en bekymringsmelding for sikkerheten på sambandet Moss – Horten, som aldri ble besvart, deretter spesifikke individuelle klager på nye de nye bemanningssertifikatene Sjøfartsdirektoratet utstedte med en reduksjon av 10 maskinoffiser- for å spare, slik vi har oppfattet saken, i underkant av stipulert 600000,- i året.

DNMF stiller spørsmål ved den faglige kompetansen når Sjøfartsdirektoratet antar at rederiet oppfyller kravene til sikkerhetsstyringssystemet (ISM koden), og gir samtidig lov til å gå med ubemannet maskinrom i 2 timer, stikk i strid med regelverket som krever bemannet maskinrom blant annet inn og ut av havn og i trafikkert farvann, noe disse ferjene gjør 24 timer i døgnet.

Det endelige avslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet sommeren 2015, innrømmer langt på vei, slik vi oppfatter det, at klagers anførsler er riktig, men sier samtidig at rederiet ikke trenger å dokumentere sitt kvalitetssikringssystem, rederiets ønsker kan innvilges uten!

Flaggstaten Norge er i IMO aktivt med på utforming av stadig strengere regler for skipsfarten, men i vår egen blå hage praktiseres regelverket ikke - noe som bekymrer Det norske maskinistforbund.

Situasjonen oppleves svært provoserende og utfordrende.

Spørsmål vedrørende dette kan rettes til generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson E-post: hmb@dnmf.no, Mobil: +47 414 41 818 eller fagsjef Odd Rune Malterud E-post: orm@dnmf.no Mobil: +47 913 21 563