09.09.2015 
​Sjøfartsdirektoratet tillater at sjøfolk over 50 år diskrimineres.

 
Det norske maskinistforbund (DNMF) mener at den norske praktiseringen av det internasjonale maritime regelverket utvikler seg i en retning som er svært bekymringsfull.

Mens International Maritime Organization (IMO) krever økt kompetanse, og dermed økt sikkerhet for de ansatte, last, passasjerer og miljø om bord, tillater Sjøfartsdirektoratet her i Norge at kompetansen reduseres. Etter vår oppfatning gjør Sjøfartsdirektoratet dette for å verne om rederienes økonomiske interesser.

DNMF stiller spørsmål ved Sjøfartsdirektoratet faglige kompetanse når de i en internasjonal dispensasjon i perioden fra 2012 til 2017 gir etter for innenriksrederienes ønske om å slippe å oppgradere de internasjonale sertifikatrettighetene til ansatte som har fylt 50 år.

Ikke bare er praksisen aldersdiskriminerende, den griper også direkte inn i den enkeltes karriere og økonomi.  Sjøfartsdirektoratets grunnløse praksis er i ferd med å skape et A- og B-lag av arbeidstakere til sjøs som er fullstendig uakseptabelt. 

Sjøfartsdirektoratet har heller ikke meldt inn dette særskilte unntaket til EMSA (European Maritime Safety Agency), noe DNMF i nærmeste fremtid har intensjoner om å gjøre - da ikke til rederienes fordel.

Spørsmål vedrørende dette kan rettes til generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson E-post: hmb@dnmf.no, Mobil: +47 414 41 818 eller fagsjef Odd Rune Malterud E-post: orm@dnmf.no Mobil: +47 913 21 563