21.01.2014

​- Utdanning og kompetanse skal lønne seg bedre. Vi må ha styrke og mot til å si at dette skal prioriteres før noe annet og før noen andre grupper, sa leder Anders Folkestad på Unios tariffseminar. ​

Unio

- Vi må ha styrke og mot til å si at utdanning og kompetanse skal prioriteres foran noe annet og noen andre grupper, sa Unio-lederen i sin åpningstale på Unios tariffseminar. Foto: Unio
 
 

Unios tariffseminar markerte startskuddet for årets tariffoppgjør. Oppgjøret i år er et hovedoppgjør, dvs at det kan forhandles om andre ting enn kun lønn. Både politikere og arbeidsgiversiden har manet til moderasjon også i år.

- Vi vet at mange bedrifter i norsk næringsliv sliter tungt, men vi har klare ambisjoner for våre medlemmer. Kravene blir fastsatt i den prosessen vi nå går inn i, sa Folkestad.

Han antydet 3,5 prosent som et utgangspunkt før forhandlingene starter før han trakk fram fire elementer som kan påvirke og endog bli en del av årets tariffoppgjør:

1. Profil:

– For at utdanning og kompetanse skal lønne seg blir kampen om fordeling og profil enda tøffere i år enn tidligere.

2. Pensjon:

Aldersgrensen og særaldergrenser kan bli trukket fram i oppgjøret. Offentlig pensjon blir antagelig ikke et tema, men pensjon er allerede et tema  i privat sektor:

- Jeg er litt overraska over at tautrekkinga om pensjon internt i LO er kommet så tydelig fram. Jeg trodde LO hadde en klarere pensjonsprofil.

3. Arbeidstid

- Arbeidstidsutvalget er ikke oppnevnt ennå. Dette er et utvalg vi ikke har bedt om. Vi vet at det kommer, men ikke når.

Utdanningsforbundets forhandlinger om lærernes arbeidstid med arbeidsgiveren KS kan ende opp i oppgjøret om de ikke blir enige.

4. «Tariffhopping»

- Vi ser nå det som minner om det som skjer i EU; konkurranse om vilkår nedover. Arbeidsgiverne konkurrerer om å tilby dårligere vilkår, ikke minst gjelder dette pensjon.

 
 
- Vi må ha styrke og mot til å si at utdanning og kompetanse skal prioriteres foran noe annet og noen andre grupper, sa Unio-lederen i sin åpningstale på Unios tariffseminar. Foto: Unio
 
 
Unios tariffseminar markerte startskuddet for årets tariffoppgjør. Oppgjøret i år er et hovedoppgjør, dvs at det kan forhandles om andre ting enn kun lønn. Både politikere og arbeidsgiversiden har manet til moderasjon også i år.

- Vi vet at mange bedrifter i norsk næringsliv sliter tungt, men vi har klare ambisjoner for våre medlemmer. Kravene blir fastsatt i den prosessen vi nå går inn i, sa Folkestad.

Han antydet 3,5 prosent som et utgangspunkt før forhandlingene starter før han trakk fram fire elementer som kan påvirke og endog bli en del av årets tariffoppgjør:

1. Profil:

– For at utdanning og kompetanse skal lønne seg blir kampen om fordeling og profil enda tøffere i år enn tidligere.

2. Pensjon:

Aldersgrensen og særaldergrenser kan bli trukket fram i oppgjøret. Offentlig pensjon blir antagelig ikke et tema, men pensjon er allerede et tema  i privat sektor:

- Jeg er litt overraska over at tautrekkinga om pensjon internt i LO er kommet så tydelig fram. Jeg trodde LO hadde en klarere pensjonsprofil.

3. Arbeidstid

- Arbeidstidsutvalget er ikke oppnevnt ennå. Dette er et utvalg vi ikke har bedt om. Vi vet at det kommer, men ikke når.

Utdanningsforbundets forhandlinger om lærernes arbeidstid med arbeidsgiveren KS kan ende opp i oppgjøret om de ikke blir enige.

4. «Tariffhopping»

- Vi ser nå det som minner om det som skjer i EU; konkurranse om vilkår nedover. Arbeidsgiverne konkurrerer om å tilby dårligere vilkår, ikke minst gjelder dette pensjon.
 
 
Fra DNMF deltok generalsekretær Hilde Gunn Avløyp, advokat og forhandlingssjef Hege-Merethe Bengtsson, advokatfullmektig og rådgiver Marianne Haaland og forhandlingsrådgiver Svein Roger Mandal.