Ferger med elektrisk maskineri lader i installasjoner på kai mens fergen tar om bord passasjerer og kjøretøy. Når dette utstyret av og til krever betjening på kaia, forventer fergeselskapene at maskinoffiserene går i land og gjør dette arbeidet. Dnmf forhandlet sentralt med NHO Sjøfart om dette 24. april.

Alt arbeid skal skje forsvarlig under maskinoffiserenes ledelse. Saken reiser alvorlige spørsmål om maskinoffiserenes ansvar og myndighet, og hvor langt arbeidsavtaler og overenskomst rekker. De forskriftsmessige krav er ikke tilfredsstilt i dag. Partene kom ikke til enighet, men legger opp til å komme frem til en enighet om spørsmålet.

Det ble påpekt at opplæringen i bruk av nytt utstyr er mangelfull, og dette må forbedres.