Forhandlingene er i Oslo, og det er satt av to dager til forhandlingene. De tre sjømannsorganisasjonene forhandler samtidig.
Fra Dnmf deltar forhandlingsutvalget, som består av Jan Roger Guldberg, leder; Kjetil Bjarne Hov, nestleder; medlemmer av utvalget er også Anders Fredriksen, Anders Ödman, Anders Gjestad og Jan Marcussen. Forhandlingsleder er Hege-Merethe Bengtsson administrerende direktør i Dnmf. Områdeansvarlig, Ulf Brekke, deltar også.
Dnmf har egen Hovedavtale med NHO og forhandler derfor selvstendig.
Resultatet av forhandlingene blir publisert så raskt det foreligger og informasjon sendt til hovedtillitsvalgte i rederiene.