Dato for forhandlingene er satt til 3. og 4 september.​

Det vil bli gjennomført nye møter med forhandlingsutvalgene, fordi koronasituasjonen har gjort at det er nødvendig å gå igjennom arbeidet på nytt.

Forhandlingsdelegasjonen til NHO Sjøfart-forhandlingene er:

Forhandlingsleder Hege-Merethe Bengtsson, mobil 41441818, epost: hmb@dnmf.no

Anders Gjestad, leder av forhandlingsutvalget; mobil 97103596, epost anders.gjestad@fjord1.net

Jan Roger Guldberg, nestleder; mobil 95082719, epost jan.roger.guldberg@gmail.com

Kjetil Bjarne Hov, medlem; mobil 99590801, epost kjetilhov@hotmail.com

Jan Marcussen, medlem; mobil 95997567, epost jamarcu@online.no

Anders D. Ödman, medlem, mobil: 0046 708890648; epost rs-tv@dnmf.no

Torstein Lorentsen, vara; mobil 90670408; epost Torstein.lorentsen@online.no