Det er parallelle og samtidige forhandlinger med de øvrige sjømannsorganisasjonene.

Detter er Hovedtariffoppgjøret 2020 som nå forhandles. Oppgjøret har flere ganger blitt utsatt grunnet Koronarestriksjoner.

Oppgjøret blir gjennomført over Teams og på elektronisk plattform.

Fra Dnmf møter Rolf Morten Jacobsen leder av forhandlingsutvalget NIS, Marius Slettingdalen leder av forhandlingsutvalget NOR, Håkon Eidset rådgiver, Helene Brandal rådgiver og Hege Bengtsson administrerende direktør.

Det er avsatt en dag til forhandlingene.

Det er ikke adgang til å informere fra forhandlingene underveis, men følg med på våre nettsider og Facebook for informasjon om resultatet.