Denne uka er det gjennomført felles tariffkonferanse for Det norske maskinistforbund (Dnmf) og Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) i Oslo. Dette har forbundene gjennomført på flere tariffområder med gode resultater. 

På tariffkonferansen diskuterte de innkomne krav og forslag og prioritere kravlistene til årets hovedtariffoppgjør.  

Konferansen, som var i Oslo, ble gjennomført med delvis felles møter, og delvis forbundsvise møter.

- All ære til medlemmer og tillitsvalgte som møter opp og gjør dette viktige arbeidet i forkant av hovedoppgjøret til høsten. Nå ser vi frem til hovedforhandlingene som går av stabelen i oktober, sier områdeansvarlig Helene J. Brandal, som koordinerte konferansen for medlemmene. 
Forhandlingsutvalget i Dnmf for NOR Utenriks og Nordisk NIS ble valgt på konferansen, og består nå av:
Leder: Trym Lokander - Color Line
Nestleder: Arne Titland – Eidesvik 
Bernhard Møvik – Tidewater 
Tommy Alfheim - HX
Erik Olimstad – Solstad 
Terje Sunde – Solstad 
Even Fløgstad – Solstad 
Rolf Sevland - Color Line
Marius Grestad - Color Line
Vegar Berger – Color Line