– Jeg er skuffet over at vi ikke kom i mål med en ny avtale sier Svein Kvammen, forhandlingsleder for Unio.

I natt endte forhandlingene med at Unio og de andre arbeidstakerorganisasjonene, og Samfunnsbedriftene, prolongerte Hovedtariffavtalen.

– Arbeidsgiver innfridde i utgangspunktet vårt viktigste krav, overflytting av revisorer til gruppe 2. Vi opplevde også tidvis fremdrift på andre temaer i forhandlingene. Likevel ender partene opp med en ren prolongering av avtalen fra 2018 som resultat, og med dette ingen overflytting av revisorene, sier Kvammen.

Les mer her