Næringsminister Iselin Nybø er sjelden tydelig i sitt svar til et skriftlig spærsmål fra Arbeiderpartiets Teje Aasland (Ap). Aasland spørs:

- Mener statsråden det er anledning for og i tråd med NIS-loven at skip registrert i NIS-registret kan operere som hotellskip og/eller lignende langs norskekysten hvor norske standarder for lønns- og arbeidsvilkår fravikes?

Næringsministeren svarer:

- Jeg mener det er klart at intensjonen med NIS-registeret ikke er å legge til rette for maritim virksomhet i eller i tilknytning til norsk havn...

...Jeg vil raskt ta initiativ til en forskriftsendring for å klargjøre at det ikke er tillatt å ligge i norsk havn med NIS-registrerte skip som betjener passasjerer.