Fredag 22. april ble det gjennomført et administrativt kontaktmøte mellom DSO og Rederiforbundet. NR har fått ny forhandlingsleder Geir Sjøberg ble presentert. 
Tilstede var forhandlingsleder for DSO og administrerende direktør i Dnmf Hege-Merethe Bengtsson og rådgiver for sjøavtaler Helene J. Brandal. 

Forhandlingdirektør og advokat Pål Tangen og advokat Are Gauslaa møtte fra Norges Rederiforbund.