Anders Gjestad, rådgiver for Dnmf, sier at forhandlingene gikk bra.

Hovedpunkter av resultatet etter forhandlingene:
* Det gis et tillegg på grunnhyre og de avledendesatser på 5,8 prosent. 
* Økning av kostpengesatsen

Forhandlingene gjennomførtes paralellt sammen med NSOF og NSF.