Næringene i havrommet er også i fremtiden tiltenkt rollen som nasjonens økonomiske motorer og drivere.

Samtidig står de i fokus for gjennomføringen av det grønne skiftet og utvikling av nye energiformer og energi forsyning til hele nasjonen.

– Avtroppende regjering overser betydningen av norsk maritim kompetanse og tar sjøfolka og kompetansen for gitt, sier Bengtsson.

En konkurransekraftig nettolønnsordning er avgjørende for utviklingen av dagens og morgendagens næringer i havrommet.

Det er derfor skuffende å se at avtroppende regjering velger en nivåsenking. Vi viser til Holmefjordutvalgets innstilling om behovet for en konkurransedyktig nettolønnsordning som innebærer fjerning av taket og utvidelse av dekningsområdet.
Regjeringen følger ikke opp Stortingets vedtak om å lovregulere norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann, samt en løsning for offshore. Dette arbeidet haster og er avgjørende for næringens evne til å ivareta, utvikle og etablere arbeidsplasser i hele landet.

Gjennomføringen av det grønne skiftet i havrommet og utvikling av nye næringer og arbeidsplasser krever en tydelig satsing på kompetanse, utdanning og etter og videreutdanning. Samtidig må regjeringen i denne massive omstillingen i næringslivet ha fokus på helse, miljø og sikkerhet og arbeidslivsforskning, da dagens regelverk ikke nødvendigvis er relevant eller tilstrekkelig for den nye næringen. Det mangler avsetning av nødvendige midler til dette.

- Det er avgjørende for å lykkes at en har faste ansettelser, reduserer bruken av bemanningsbyråer og har gode trygge jobber som tar spillereglene i arbeidslivet på alvor. Trepartssamarbeidet blir enda viktigere fremover, sier Bengtsson.