Onsdag 3. august hadde fiskeri-og havminister Bjørnar Skjæran invitert partene innen Maritim næring; (rederier, næringsliv, organisasjoner, sjøfolk, høyskole osv) til å gi innspill på regjeringenes arbeid med en maritim likestillingsstrategi. 
Tillitsvalgt i Dnmf, Julie Synnøve Bøe, og samfunnskontakt og politisk rådgiver, Bjørn Thorvaldsen, møtte fra Dnmf.

Julie Synøve Bøe ga innspill om innretning på skip, med ønske om garderober, riktige uniformer osv. Kombinasjon av å være sjøfolk og opprettholde familieliv, - tilrettelegging -  var også noe hun utfordret på. Samtidig er det viktig å promotere maritime yrker mer enn det som gjøres i dag. 

Regjeringen fikk i april 2022 overlevert en rapport fra Høgskolen i Innlandet om status og historisk utvikling for likestilling i maritim næring. 

Rapporten viser at det fremdeles er lav kvinneandel i maritim næring og at både strukturelle, kulturelle og praktiske barrierer kan forklare hvorfor ikke flere kvinner jobber i næringen. 

Det norske maskinistforbund, Dnmf, har bidratt til utvikling av maritim næring som karrierevei med like muligheter for kvinner og menn. Vi ønsker de rette talentene, både kvinner og menn velkommen i yrket og som våre kollegaer.

Aktivt arbeid med fremtidig rekruttering i maritim næring er svært viktig fremover. Norge skal leve av havet også i fremtiden.
 
I maritim bransje må trygge rammebetingelser være på plass. Norske lønns- og arbeidsvilkår, en god nettolønnsordning og videre satsing på nye energiformer er med på å sikre mer stabile rammevilkår.

Riktig innretning av skip må også være plass.