DSO er opptatt av at HMS-regelverket ikke bare omfatter personell på faste og flyttbare installasjoner, men fokuserer også for våre medlemmer som tjenestegjør på skip tilknyttet olje, gass og annen energiutvinning på norsk sokkel.   

I forumet møtes representanter for arbeidstakerne, arbeidsgiverne og myndighetene, hvor en følger regelverksarbeidet løpende og uttale seg om viktige forslag underveis. Dette fører til en større grad av eierskap og konsensus om det funksjonelle regelverket, i tillegg bidrar forumet til å harmonisere regelverket i virksomheten på land og til havs.
 

Her kan du lese om arbeidet og referater