Møtet ble avholdt i Norges Rederiforbundslokaler i Oslo

Administrerende direktør og samfunnskontakt deltok på vegne av Dnmf. 

Styremøtet hadde besøk av fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss. 
Administrerende direktør tok opp en rekke elementer med ministeren i plenum: 
-    Sikre at man har en jobb å gå til 
-    Kompetanse - Utdanning
-    Det grønne skiftet
-    Rettferdig omstilling
-    Trygt HMS 
-    Sikkerhet og rettferdig omstilling
-    Konkurransedyktig næring
-    Tilskuddsordningen
-    Norske lønns-og arbeidsvilkår
-    Samfunnsikkerhet og beredskap 

I tillegg presenterte Ulf Sverdrup og Maren Basso fra Menon den foreløpige rapporten om maritim klynges bidrag til nasjonal sikkerhet og beredskap.