Høyesterett avviste enstemmig anken fra det greske rederiet Megisti Shipping som saksøkte Sjømannsorganisasjonene i Norge for ulovlig boikott til støtte for sjøfolk i rederiet.

De tre sjømannsorganisasjonene, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund, fikk i desember 2020 fullt medhold i Borgarting lagmannsrett i saken hvor det greske rederiet Megisti Shipping saksøkte organisasjonene for ulovlig boikott.

Rederiet anket avgjørelsen til Høyesterett i januar. I dag har Høyesteretts ankeutvalg besluttet å ikke tillate anken fremmet. Saken er med det avsluttet, med full seier til de maritime organisasjonene.