Alle medlemmer som seiler på området kan møte og være med å beslutte hva Dnmf skal prioritere i årets hovedtariffoppgjør.

Tariffkonferansen behandler alle innkomne krav fra tillitsvalgte og medlemmer, prioriterer disse og velger nytt forhandlingsutvalg.

Forhandlingsutvalget velges av de seilende på området.

Tariffutvalget 2022

Til venstre og oppover: Vidar Johan Vartdal, Arne Titland, Mogens Larød, Bernhard Møvik 
Til høyre og oppover: Trym Harald Lokander, Cato Ree Johansen, Berit Sandli, Erik Olimstad 

Forhandlingsutvalget gjennomfører forhandlingene som ledes av administrasjonen, og har mandat til å akseptere eller forkaste forhandlingsresultatet, samt akseptere et eventuelt meklingsforslag.

Dersom forbundet havner i streik er det etter en beslutning av forbundsstyret.

En svært engasjert gjeng diskuterte seg frem til Dnmfs krav og hovedprioriteringer og forbundet er godt rustet til å gjennomføre forhandlingene 26. og 27. oktober.

Det nyvalgte forhandlingsutvalget består av: 

Forhandlingsutvalg NOR NIS 2022-2024
NavnTariffMobilEpost
Trym Harald Lokander NOR ferger i Nord- og Østersjøfart920 27 246lokander@online.no
Arne TitlandOffshoreservicefartøy411 78 806runegjertsen@hotmail.com
Sindre HøylandOffshoreservicefartøy953 09 377Mr.Hoyland87@hotmail.com
Vidar VartdalNOR ferger i Nord- og Østersjøfart41505236vidarvartdal@yahoo.com
Berit SandliNordisk NIS95781471berits@protonmail.com
Cato Ree JohansenNordisk NIS93050150ree.johansen@online.no
Erik OlimstadOffshoreservicefartøy91358666erik_olimstad@hotmail.com
Bernhard MøvikOffshoreservicefartøy97580601bernhard.angell.movik@gmail.com
Mogens LarødNOR ferger i Nord- og Østersjøfart45890954mogens.larod@gmail.com