Den maritime næringen står overfor en omfattende omstilling til en fremtid med digitalisering og krav til mer effektiv energibruk og reduserte klimagassutslipp. En viktig forutsetning for fremveksten av en digital, grønn maritim næring i Norge vil være tilgang på riktig kompetanse tilpasset ny teknologi og nye operasjonsmønstre.

Nettstudiet "Hvordan ivareta sikker drift ved grønn omstilling", 2,5 studiepoeng er nå lagt ut for påmelding og har oppstart 24. oktober.
Studiet er finansiert av bransjeprogram maritim.

Les mer, og melde deg på her.

Og husk, man kan sitte hvor som helst i landet og følge undervisningen.
 

Det er Høgskulen på Vestlandet som arrangerer kurset, og som kan gi informasjon om kurset. Dnmf formidler kun kurset til sine medlemmer.