Regjeringen har besluttet at mannskap på passasjerskip i fast rute til et rødt land skal fritas fra karanteneplikten forutsatt at de starter arbeidet i Norge og ikke forlater skipet i det røde landet. Mannskapet må ta koronatest ved ankomst til Norge, og på dag tre og syv etter ankomst.

Les pressemelding

Regjeringen opprettholder karantenehotell for norske sjøfolk som har vært utenfor UK/EU/EØS. Vi i Dnmf gir oss ikke i denne saken. Vi fortsetter vår dialog med ulike departement og politisk ledelse.