Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran deltok, samt en rekke aktører fra fiskerinæringen.

Statsråden innledet med å følge opp saker om fiskerinæringen i Hurdalsplattformen, og hadde senere en samtale/debatt med styreleder i Jangaard Export AS Gunnar Haagensen. 

Samfunnskontakt og politisk rådgiver Bjørn Thorvaldsen deltok på vegne av Dnmf.