Partene i arbeidslivet og Røe-Isaksen møttes onsdag igjen for å diskutere en forlengelse av permitteringsordningen. Møtet varte i nesten to timer, og resultatet ble en forlengelse av dagens ordning frem til 1. november.

– Da vil vi ha bedre oversikt over smittesituasjonen og vaksinering. Sjansen er bedre for at vi er tilbake til normalen, og det gjør at det blir en bedre mulighet for dem utenforarbeidsmarkedet eller som er permittert, til å komme tilbake til og eventuelt finne en annen jobb hvis det er nødvendig, sier Røe-Isaksen etter møtet.

1. oktober er dagen permitteringsordningen opprinnelig går ut på dato.

Dnmf har gitt innspill til dagens møte